Personen

Bartelmus, Martin, Dr. NDL
Bein, Thomas, Prof. Dr. ÄDL
Berning, Matthias, PD Dr. NDL
Böhnert, Katharina, Dr. Fachdidaktik Deutsch / Fachstudienberatung MEd Deutsch
Braese, Stephan, Prof. Dr. NDL
Burkert, Jens, Dr. ÄDL
Daniels, Tanja Sekretariat ÄDL (Bein) und NDL (Braese)
Egyptien, Jürgen, Prof. Dr. NDL / Fachstudienberatung BA Lehramt Deutsch
Fick, Monika, Prof. Dr. NDL
Gottfried, Helmut Bibliothek
Hahn, Hans-Joachim, PD Dr. NDL
Heiles, Marco, Dr. M. St. ÄDL
Hilgers, Klaudia, Dr. Fachdidaktik Deutsch
Hodson, Julia, M.A. Fachdidaktik Deutsch
Hofmann, Hanna Maria, M.A. NDL / Fachstudienberatung GAL im BA und MA LuS (außer Interdiszipl. Bereiche)
Horch, Hans Otto, Prof. (em.) Dr. NDL
Jordans, Stephanie, PD Dr. NDL
Jürgens, Hans-Joachim, Prof. Dr. Dr. Fachdidaktik Deutsch
Kiefer, Reinhard, PD Dr. NDL
Kirfel, Wiltrud NDL - Sekretariat